Najczęściej zgłaszane problemy w tym zakresie to:

-trudności w podejmowaniu decyzji,

-częste odczuwanie poczucia winy, obwinianie się,

-ciągłe niezadowolenie z siebie,

-nierealistyczne wymagania wobec siebie połączone z nadmierną samokrytyką,

-nadwrażliwość na krytykę,

-skłonność do przesadnego wręcz dbania o innych, czasem kosztem siebie i własnych potrzeb,

-negatywne nastawienie do swoich umiejętności, brak wiary w siebie,

-poczucie beznadziejności, bezwartościowości

-brak motywacji,

-przygnębienie,

-porównywanie się z innymi osobami,

-wycofanie z relacji społecznych.

N

Proces terapeutyczny pomaga uświadomić sobie schematy myślenia o sobie i ich źródła. Możemy ja wspólnie analizować, badać ich adekwatność i zgodność z rzeczywistością.

Daje to możliwość stworzenia nowych przekonań na własny temat.

Dodatkowo więź z nieoceniającym terapeutą może być pomocna w procesie budowania adekwatnej samooceny. Realna samoocena pomaga na poprawę relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych.

Często osoby z wyższą samooceną łatwiej znajdują satysfakcjonującą pracę, są bardziej asertywne, potrafią cieszyć się z własnych sukcesów oraz z mniejszym lękiem podejmują wyzwania.

Obniżona samoocena to zaburzenie, któe leczy psychoterapia

Jeżeli doświadczasz powyższych trudności, zapraszam Cię na konsultację i psychoterapię.

Kontakt
Umów się na wizytę