Najczęściej zgłaszane problemy w tym zakresie to:

– obniżenie nastroju utrzymujące się przez większą część dnia i prawie każdego dnia, w zasadzie nie podlegający wpływowi wydarzeń zewnętrznych,

– brak motywacji,

– częsty płacz, doświadczanie silnego smutku,

– doświadczanie obawy o przyszłość,

– utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiały przyjemność,

– spadek zaufania lub szacunku do siebie,

– nieracjonalne poczucie wyrzutów sumienia lub nadmiernej a nieuzasadnionej winy,

– nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, albo jakiekolwiek zachowania samobójcze,

– skargi na zmniejszoną zdolność myślenia lub skupienia się, problemy z pamięcią,

– zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność),

– zaburzenia jedzenia (spadek lub wzrost masy ciała).

Formy wsparcia

W terapii Gestalt depresja nie jest traktowana jako objaw, którego trzeba się za wszelką cenę pozbyć np. za pomocą leków czy technik terapeutycznych. Depresja jest postrzegana jak „czubek góry lodowej”. Pod powierzchnią znajduje się jej większa część, czyli- sedno problemu, powodująca stan depresji.

Terapia Gestalt stwarza możliwość świadomego przejścia procesu depresji oraz trwałego rozwiązania tego problemu. Klient odkrywa, że depresja jest jego nieświadomą odpowiedzią manifestującą, że dłużej w dotychczasowy sposób nie może i nie chce funkcjonować, ponieważ jest to dla niego destrukcyjne. Zaczyna również odkrywać swoje prawdziwe Ja, rozwijać świadomość własnej emocjonalności i procesów cielesnych, stopniowo odzyskiwać równowagę oraz bardziej świadomie decydować, w jaki sposób chce funkcjonować. Przy tym uczy się w codziennych sprawach sięgać po wsparcie innych ludzi, nie postrzegając tych sytuacji jako wyraz słabości czy osobistej porażki.

Zaburzenia nastroju, które mogą być leczone przez psychoterapię

Jeżeli doświadczasz powyższych trudności, zapraszam Cię na konsultację i psychoterapię.

Zadzwoń i umów się na wizytę
Umów się na wizytę