Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra to trzy różne zawody, które bardzo często są ze sobą mylone. W konsekwencji osoby borykające się z trudnościami czy cierpieniem psychicznym nie mają jasności z czyjej pomocy powinni skorzystać. W celu ułatwienia wyboru specjalisty względem własnych potrzeb warto poznać zakres działania oraz kompetencje przedstawicieli tych zawodów.

Psycholog to osoba która posiada tytuł magistra w zakresie psychologii. Psychologia jest nauką, która bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka. Psycholog posiada kwalifikacje do tego, by posługiwać się testami psychologicznymi, wydawać zaświadczenia i stawiać diagnozę psychologiczną. Może również udzielać pomocy psychologicznej, zajmować się poradnictwem czy doradzać w kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci, biznesem, sportem, życiem seksualnym itd. Rolą psychologa jest najczęściej zdefiniowanie problemu i ustalenie najbardziej korzystnego dla pacjenta sposobu działania- doraźne wsparcie psychologa, regularna psychoterapia, konsultacja psychiatryczna. Psycholog nie może wystawiać recept, wypisywać skierowań do szpitala, czy orzekać o zdolności do pracy.

Psychoterapeuta, to ktoś, kto ukończył podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii. W Polsce trwa ono najczęściej 4 lata i odbywa się w jednym z certyfikowanych ośrodków psychoterapii. Psychoterapeuta odbywa terapię własną, która często jest warunkiem uzyskania dyplomu. Podstawowym środkiem leczenia w psychoterapii jest specyficzny rodzaj więzi pomiędzy klientem a psychoterapeutą, opartej na zaufaniu, rozmowie oraz kontrakcie zawartym na początku terapii (zawierającym informacje o częstotliwości spotkań- najczęściej 1x w tyg, opłacie, celu jaki klient chce osiągnąć). Najczęściej jest to praca długoterminowa, u której podstaw leży zmiana zwyczajów, głębokich struktur i jakości życia. Psychoterapeuta również nie może wypisywać recept czy skierowań do szpitala, ani orzekać o zdolności do pracy.

Psychiatra jest lekarzem, który kończył studia medyczne i specjalizację z psychiatrii. Psychiatria zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń, czy chorób psychicznych. Lekarz psychiatrii stawia diagnozę po rozpoznaniu objawów i proponuje odpowiednią terapię. Coraz częściej stosuje się dwutorowe formy leczenia, czyli połączenie farmakologii i psychoterapii. Psychiatra ma możliwość wypisywania recept, decydowania o hospitalizacji, czy orzekania o zdolności do pracy.

Dobrych wyborów, a w razie dalszych wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Umów się na wizytę