Kiedy zaczyna w nas kiełkować myśl o rozpoczęciu psychoterapii, w głowie pojawiają się pytania. Stoi przed nami nie tylko kluczowy dylemat – iść, czy nie iść – potrzebujemy też wybrać drogę, która zaprowadzi nas do siebie. Można powiedzieć, że taką drogą jest nurt psychoterapeutyczny i w konsekwencji- terapeuta, który będzie podążać nią razem z nami.

W Polsce wyróżniany cztery główne podejścia terapeutyczne- psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT), psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia systemowa i psychoterapia gestalt.


Terapia
poznawczo- behewioralna

Terapia psychodynamiczna

Terapia systemowa

Terapia gestalt

Rozumienie cierpienia, problemów

U podstaw cierpienia leżą nieadaptacyjne myśli, determinujące emocje i zachowania

Nieuświadomione źródła problemów i wewnętrzne konflikty z przeszłości determinują teraźniejszość

Problemy czy objawy jednej osoby dotyczą całego systemu (pary, rodziny)

U podstaw cierpienia leży
dziecięce niezaspokojenie ważnych potrzeb: autonomii, miłości, akceptacji.
Brak spójności i połączenia między myślami, uczuciami a zachowaniem


Podstawowy cel terapii


Zmiana schematów myślowych, a w konsekwencji zachowania i emocji

To co nieświadome staje się świadome a pacjent zaczyna dostrzegać zależność między wydarzeniami minionymi a funkcjonowaniem w życiu bieżącym

Zidentyfikowanie i nazwanie wzorców interakcji panujących w systemie rodzinnym oraz ich adaptacyjna zmiana

Powrót do
samoakceptacji, szacunku do siebie,
uznania swojej osoby jako warunek świadomego podejmowania działań i odzyskania kontroli nad życiem.
Przepracowanie i domknięcie absorbujących tematów z przeszłości

Przebieg sesji

-omawianie konkretnych tematów,
-wykonywanie ćwiczeń proponowanych przez terapeutę,
-psychoedukacja
-zadania domowe
-dzielenie się swoimi swobodnymi przemyśleniami, uczuciami, relacjami,
-analizowanie relacji terapeutycznej, w której pacjent zaczyna reagować na terapeutę, jak na ważne, znaczące osoby ze swojej przeszłości

-omawianie aktualnie występujących problemów,
-analizowanie zasad i przekazów rodzinnych,
-omawianie wydarzeń z pomiędzy sesji i skuteczności alternatywnych sposobów zachowania
-skupienie na teraźniejszości,
-omawianie tematów, które absorbują aktualnie wewnętrzny świat klienta
-tworzenie relacji z terapeutą opartej na szacunku, zrozumieniu,
-naturalna autoekspresja,
-eksperymentowanie z wyrażaniem emocji i zachowaniami, na które do tej pory nie było przyzwolenia

Postawa terapeuty
-aktywny,
-bardziej dyrektywny,
-większa rola „nauczyciela”
-nienarzucający się,
-starający się zachować jak największą neutralność
-mało dyrektywny-aktywny,
-dyrektywny-aktywny,
-niedyrektywny

Wybór nurtu psychoterapeutycznego jest ważny. Istotny jest również terapeuta – intuicja pierwszego spotkania, jego wrażliwość, umiejętności i zdolność do kontaktu z nami. Potrzeba, by relacja miała u podstaw nasze oczekiwania, potrzeby- budowała się na tym, co dla nas ważne i bliskie.

Jeśli chcesz więcej przeczytać o terapii gestalt kliknij tutaj.

Umów się na wizytę