W osobowości każdego z nas wyróżnić można: Rodzica, Dorosłego, Dziecko.

W praktyce, przykładowy dialog:

Zaspałem, która jest godzina?

– Jak zwykle nic niczego nie możesz zrobić dobrze! (Rodzic krytyczny)

Na Rodzica składają się zapisy zdarzeń zewnętrznych (upomnienia, zasady, reguły) narzuconych i niepodlegających dyskusji. Dane te zapisują się w nas „po prostu”, bez względu na ich słuszność bądź prawdziwość.

Sam sobie sprawdź. Znowu nie zrobisz tego co zaplanowaliśmy, nie będę z tobą rozmawiać. (Dziecko)

W Dziecku zapisane są uczucia na zdarzenia towarzyszące człowiekowi we wczesnych latach życia. Kieruje się zasadą- wszystko, albo nic.

-U mnie 8.30 (Dorosły)

Dorosły to zapis danych uzyskanych dzięki własnej analizie. Inaczej mówiąc, funkcja dorosłego jest sprawdzanie, czy dane zawarte w Rodzicu są prawdziwe i wciąż przydatne w życiu i skontrolowanie, czy uczucia zawarte w Dziecku są dostosowane do obecnej rzeczywistości.

Jak można zbudować w sobie silnego Dorosłego:

-nauczyć się rozpoznawania wewnętrznego Dziecka- jego lęków i sposobów okazywania

-nauczyć się rozpoznawania swojego Rodzica- jego upomnienia, nakazy a także sposoby uzewnętrzniania ich

-w razie potrzeby liczyć do 10, by dać możliwość Dorosłemu przeanalizować sytuację i odrzucić tym samym automatyczne Dziecko bądź krytycznego Rodzica

-wypracować swój własny system wartości

-być ze sobą z troską i uważnością, nie oceniać

Umów się na wizytę